• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8188 102/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งความประสงค์ขอรับนักศึกษาตามโครงการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม
8187 109/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
8186 107/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
8185 104/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก สำรวจระยะทางในการเดินทางเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
8184 103/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดตลาดปรัชารัฐต้องชมจังหวัดนครสวรรค์
8183 106/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
8182 111/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมการ ในการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27
8181 108/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียน
8180 77/2561 2018-01-19 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
8179 91/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
8178 90/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก โครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เอพีโอ ด้านเพิ่มผลิตภาครัฐ
8177 97/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8176 89/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
8175 93/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาช่างเชื่อม
8174 88/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
8173 98/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก การให้โควตาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา)
8172 99/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
8171 100/2561 2018-01-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
8170 64/2561 2018-01-17 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
8169 30/2561 2018-01-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อริงรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาขนาดเล็ก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ