• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8397 373/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(RATC)
8396 375/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตส่งจดหมายข่าววิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว
8395 367/2561 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
8394 372/2561 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก การตรวจติดตามราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561
8393 376/2561 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ,6-11, 12-14 ,15-17 ปี
8392 161/2561 2018-02-28 คำสั่ง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2561
8391 374/2561 2018-02-28 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการดำเนินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน แระจำปีงบประมาณ 2561
8390 344/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญ องค์พระวิษณุกรรม องค์สำริด
8389 334/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธาณสุข
8388 342/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
8387 341/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
8386 333/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนส่งผลงานประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561
8385 337/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( R.A.T.C)
8384 338/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ
8383 339/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือที่ระลึกกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีฯ
8382 340/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ผลการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
8381 332/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดส่งรายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8380 330/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
8379 331/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
8378 328/2561 2018-02-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนกำหนดการ การดำเนินงานโครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/264 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ