• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8005 2800/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการแระเมินองคืการมาตราฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ
8004 2808/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัดุภาครัฐฯ
8003 2810/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ 1)
8002 2802/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอรับการสนับสนุน รด .จิตอาสา ร่วมกิจกรรม
8001 2792/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ยค่าตอบแทนรายหัว ประจำ ปี 2560
8000 2793/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับบริการแนะแนวการศึกษา
7999 2798/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอให้นำนักศึกษาวิชาทหารมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ
7998 2795/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัตรการแข่งขันการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
7997 2797/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก กวดขันระเบียบวินัยการแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหาร
7996 2796/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
7994 2788/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7993 2787/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขเลขที่คำสั้งแต่งตั้งรักผาาการในตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสถานศีกษาและเลขที่หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7992 2786/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก เชิยประชุมคณะกรรมากรประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
7991 2785/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการเปลี่่ยนแปลงสถานที่ตั้งและประธานกรรมการอสชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
7990 2776/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์แนะนำ ภาษีไปไหน
7989 2784/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
7988 2778/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก นำส่งรายงานการประชุม
7987 2775/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปี 2560
7986 2781/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7985 2783/2560 2017-12-15 หนังสือราชการภายนอก การแจ้งข้อมูลกลุ่มวิชาเพื่อการใช้การบรรจุและการแต่งตั้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/245 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ