• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8900 973/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าประชุมในโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการองค์การนักวิชาชีพ
8899 986/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
8898 495/2561 2018-07-02 คำสั่ง การจัดเววรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
8897 492/2561 2018-07-02 คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคัดกรองผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัยหาภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
8896 491/2561 2018-07-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนหอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีง
8895 490/2561 2018-07-02 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8894 972/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ
8893 970/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือก รักเรียน นักศึกษา และสถานนศีกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
8892 969/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก การเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2561
8891 968/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy Science
8890 968/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy Science
8889 967/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ประจำสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
8888 965/2561 2018-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเช่อมโยงด้าน Demand และ Supply
8880 962/2561 2018-06-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดทำโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
8879 960/2561 2018-06-29 หนังสือราชการภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนืองจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
8878 963/2561 2018-06-29 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
8877 958/2561 2018-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาาและหัวหน้างานกิจกรรมฯ
8876 953/2561 2018-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุคราะห์สนับสนุนค่าถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ภาคเหนือ 61
8875 957/2561 2018-06-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งตารางออกปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติงานพระธรรมฑูตอำเภอบรรพตพิสัย
8874 946/2561 2018-06-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายงานการประชุม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/288 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ