• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9888 161/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก แนวทางเกี่ยวกับเรื่องที่มีการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
9887 159/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก เครื่องมือวัดราคาพิเศษสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาปี 2562
9886 163/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบับเบิ้ลแค็บ
9885 157/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประสบการณ์วิชาชีพ
9884 158/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก ขอตรวจสอบการขายทอดตลาดรถคันหมายเลขทะเบียน 40-0286 และ40-0293 นครสวรรค์
9883 162/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9882 153/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
9881 93/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก แจ้งตารางสอบของนักเรียนนักศึกษา ตารางการใช้ห้องสอนและรายชื่อผู้คุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561
9880 54/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
9879 148/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาพิการ
9878 53/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเสนอราคาเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
9877 149/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีก
9876 151/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก แจ้งบันทึกความเข้าใจความร่วมมืระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด
9875 152/2562 2019-01-21 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำเเหน่งครู
9874 124/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ปีการศึกษา2561
9873 126/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเกียรติ ในพิธีเปิดและปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การเเข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึก
9872 117/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการและรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9871 116/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ข้อแจ้งรายละเอียดการเตรียมการ ในการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี
9870 112/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
9869 119/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การติดตามผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/335 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ