• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8560 583/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
8559 584/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการสำรวจนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
8558 577/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ปี
8557 563/2661 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก การจ่ายเงิน รับเงิน และการนำส่งเงินคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8556 575/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล
8555 560/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทฺมือถือแบบสมาร์ทโฟน สำหรับกิจกรรมอาชีวะอาสา
8554 579/2561 2018-04-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานสารบรรณ
8553 549/2561 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก ถ่ายรูป/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีกาารศึกาษ 2561
8552 558/2561 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8551 554/2561 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก ส่งสำเนาหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
8550 557/2561 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก ย้ายและแต่งตั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา
8549 555/2561 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาสมรรถะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
8548 550/2561 2018-03-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ้นที่ 8
8547 546/2561 2018-03-30 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8546 548/2561 2018-03-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8545 552/2561 2018-03-30 หนังสือราชการภายนอก การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
8544 545/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก การติดตามเร่งรัดการก่อิหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
8543 538/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเรียนอาชีวศึกษา
8542 541/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษา
8541 530/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายราชสักการะในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ