• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8832 892/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล( ID PLAN) ของครูสายงานการสอน
8831 893/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ติดตามเอกสารเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำงานรายการของผู้ใช้งานในด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate
8830 894/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงการวิทยาศาตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ประจำปี 2561
8827 873/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการ
8826 868/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชั่น Echo VE
8825 874/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฯ
8824 867/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าว 4 ภาคปี 2561
8823 871/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานธุรกิจของนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Starp ตัวจริง
8822 870/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปี 2561
8821 866/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)
8820 866/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย(หรือเทียบเท่า)
8819 879/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ยืมเก้าอี้
8818 878/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าอบรมเทคนิคเครื่องยนต์และขับขี่ปลอดภัย
8817 878/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าอบรมเทคนิคเครื่องยนต์และขับขี่ปลอดภัย
8816 876/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
8815 876/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
8814 886/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอนุญาตเข้ารับบรรยายแนะแนวการศึกษาแลพสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
8813 887/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560
8812 891/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะหฤ์รายศพสมชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.
8811 891/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะหฤ์รายศพสมชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ