• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8810 889/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
8809 889/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
8808 888/2561 2018-06-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการเพิ่มเติมสาขาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 25557 และการอนุมัติหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พ
8807 557/2561 2018-06-12 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
8806 861/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (ปพ.1)
8805 857/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งค่าไฟฟ้า
8804 860/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
8803 859/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร์หรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ
8802 858/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ยืนยันการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่อการศึกษา
8801 856/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561
8800 855/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
8799 863/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียดการจัดงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา สู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ภาคเหนือ
8798 864/2561 2018-06-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
8797 850/2561 2018-06-08 หนังสือราชการภายนอก ขอติดตามการส่งข้อมูลแบบแก้ไข ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.04)
8796 851/2561 2018-06-08 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
8795 853/2561 2018-06-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ
8794 852/2561 2018-06-08 หนังสือราชการภายนอก ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
8793 842/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์สมุดพกเตือนสิทธฺิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
8792 844/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปี 2561
8791 849/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์โครงการ Claim DI BIKE ชี้ช่องทางสร้างอาชีพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ