• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8147 65/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ติดตามผลการดำเนิงวานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8146 76/2561 2018-01-12 หนังสือราชการภายนอก การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
8145 74/2561 2018-01-12 หนังสือราชการภายนอก การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1)
8144 77/2561 2018-01-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 บรรจุเป็นสื่อการเรียนการสอน
8143 75/2561 2018-01-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเงินงวดและภาระหนี้ผูกพันประจำเดือน มกราคม 2561
8142 67/2561 2018-01-12 หนังสือราชการภายนอก กฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน
8141 64/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอควมอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครวุฒิ ปวส.
8140 59/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
8139 60/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก การขยายเวลารับสมัครโครงการ คัดเลืกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2
8138 61-63/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์
8137 46/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์
8135 38/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
8134 42/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชกาลทหารกองประจำการในยามปรกติ
8133 52/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น และ ผลงานของนักเรียน นักศึกษา
8132 37/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดนัดพบแรงงาน เดิแนแห่งการมีงานทำ
8131 53/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส
8130 50/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
8129 48/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์
8128 54/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
8127 55/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ