• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9615 1961/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารที่สร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
9614 1272/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
9613 1958/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561
9612 1958/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561
9611 1957/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน
9610 1956/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9609 1955/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือพิจารณาส่งลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ
9608 1948/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ "เริ่มใหม่อีกครั้ง ยังไม่สาย (Restart)"
9606 1947/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562
9605 1950/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
9604 1949/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา เพื่อร่วมจัดตกแต่งสถานที่
9603 1952/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของการศึกษา(สผ05)ประจำปีงบประมาณ 2561
9602 812/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
9601 1956/2561 2018-12-11 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9600 1265/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน
9599 1946/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service)
9598 1944/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9597 1937/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ
9596 1945/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขิเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา
9595 1943/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาให้โควตานักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี,5ปี เเละเทียบโอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ