• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8540 531/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
8539 536/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก การบันทึกเงินรายได้สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
8538 533/2561 2018-03-29 หนังสือราชการภายนอก การปิดปรับปรุงเว็บไซต์ให้ศูนย์ให้คำปรึกษาและคลังความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
8537 534/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก การเสนอผลงงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยนิพนธ์ และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
8536 542/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
8535 535/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
8534 543/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และข้อมูลบุคลากรทางการศกึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลุกจ้างประจำ ครูพิเศษสอน และลูกจ้างชั่วครา
8533 ที่ ศธ 0632.3(อศจ)/0 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบปนะมาณโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
8532 540/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบปนะมาณโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษางวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
8531 539/2561 2018-03-28 หนังสือราชการภายนอก ขอควมร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
8530 1 2018-03-27 หนังสือราชการภายนอก ประกาศ
8529 526/2561 2018-03-27 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเข้าทำการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ
8528 527/2561 2018-03-27 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเลื่อนการส่งผลคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตติ์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน
8527 528/2561 2018-03-27 หนังสือราชการภายนอก การเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานศึกษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
8526 522/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2
8525 521/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมแนวปฏิบัติการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายปีก่อน กรณีล้างลูกหนี้เงินยืมราชการของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS
8524 519-520/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศีกษา 2561 ,การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
8523 517/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก ติดตามเรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2560
8522 518/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก ขอปรับแก้รหัสวิชาทวิภาคีสาขาธุรกิจการบริการยานยนต์
8521 523/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งแบบสอบถามการจัดการเรีบนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ