• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9025 1199/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9024 1173/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งเกียรติบัตรการจัดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์- อาชีวศึกษา -เอสโซ่ ครั้งที่ 28 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
9023 1169/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอถอนหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
9022 1170/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3
9021 1175/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9020 1180/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งพร้อมขอเชิญประชุม
9019 1181/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
9018 1182/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9017 1183/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทำเหล็กดัดประตูและหน้าต่างโรงเรียน
9016 1163/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตาม ว 3
9015 1166/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาตระกร้อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 บัวหลวงเกมส์
9014 1167/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
9013 1159/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ให้สถานศึกษาส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ใบประกอบวิชาชีพครู ) ประกอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8
9012 1158/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตราฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ
9011 1178/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศกระทรวงศึกาาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอันจำเป้นเร่งด่วน พ.ศ .2561
9010 1177/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่คู่มือการดำเนินการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรแระกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
9009 1161/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งนักศึกษาลุกเสือวิสามัญเข้าอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
9008 1128/2561 2018-08-05 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9007 1151/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรหัสหน่วยเบิกจ่ายใหม่ สำหรับ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
9006 1148/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ