• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8126 57/2561 2018-01-11 หนังสือราชการภายนอก การติดต่อขอรับการบริจาคศูนย์บริการเครือข่าย Uninet
8125 48/2561 2018-01-10 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบทุนและงบรายจ่ายอื่น
8124 47/2561 2018-01-10 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561
8123 45/2561 2018-01-10 หนังสือราชการภายนอก ขอให้นำส่งเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระเงินกู้
8122 44/2561 2018-01-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
8121 43/2561 2018-01-10 หนังสือราชการภายนอก ส่งหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
8120 24/2561 2018-01-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560
8119 29/2561 2018-01-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประเมินนักเรียนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
8118 41/2561 2018-01-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
8117 1 2018-01-09 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่
8116 23/2561 2018-01-09 หนังสือราชการภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
8115 36/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดทำรายละเอียดแผนการรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ปีการศึกษา 2561
8114 26/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม
8113 25/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
8112 35/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลรถยนต์ราชการ
8111 33/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบยคุณ
8110 27/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
8109 30/2561 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
8108 32/2560 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก ขอให้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 เข้ารับฟังการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560
8107 31/2560 2018-01-08 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำและแบบรายงานผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ