• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8520 516/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
8519 525/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครุผู้ช่วย (บรรจุ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
8518 496/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ประจำปี 2561
8517 497/2561 2018-03-26 หนังสือราชการภายนอก การเตรียยมการเพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรี
8516 491/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
8515 481/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561
8514 508/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2)
8513 474/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอ
8512 479/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด
8511 475/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายสร้างเสริมสุขวัย TEEN หลักสูตร 7 อุปนิสัย
8510 504/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8509 507/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ้บัญชีนวัตกรรมไทย
8508 476/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ่าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561
8507 487/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก เสนอโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษ่า ประจำปี 2561
8506 513/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
8505 506/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ กับ กรมการปกครอง
8504 511/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8502 495/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8501 514/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเสนอโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู สู่การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวะพุทธ
8500 503/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การเสนอผลงงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยนิพนธ์ และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ