• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9594 1941/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์
9593 1942/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
9592 1940/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริณณาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562
9591 1939/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทค ประจำปี 2562
9590 1939/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทค ประจำปี 2562
9589 1938/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก นำส่งวารสารวิชาการ T-VET Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
9588 1936/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ประกาศสนับสนุน โครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับสถานศึกษา
9587 1934/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ขบวนแห่งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ บรรพตพิสัย ประจำปี 2561
9586 1936/2561 2018-12-07 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ภายใต้งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ร่วมกับจังหวัด
9585 1931/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9584 1932/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 4-6
9583 1930/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ภายใต้กิจกรรมปั่นจักรยาน BINK อุ่นไอรัก
9582 1926/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรโควต้าให้นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน)
9581 1927/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
9580 1929/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจนักเรียนทุนการศึกษาราชกุมารี
9579 1925/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
9578 1924/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9577 1928/2561 2018-12-06 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน
9570 1922/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอยิ้มเลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service)
9569 1918/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ