• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8789 849/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์ดครงการ Claim DI BIKE ชี้ช่องทางสร้างอาชีพ
8788 848/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
8787 845/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ควบคุม และนักกีฬา
8785 846/2561 2018-06-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ซ่อมเซริฟ์เวอร์ (Server)
8784 383/2561 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2561
8783 396/2561 2018-06-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู - ไหว้ครูช่าง
8782 379/2561 2018-06-06 คำสั่ง แต่งตั้งคระกรรมการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2561
8781 382/2561 2018-06-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
8779 840/2561 2018-06-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
8778 841/2561 2018-06-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งสำเนาสรุปรายงานการประชุม
8776 398/2561 2018-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดพานไหว้ครูด้วยวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2561
8774 836/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่นสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคคฤดูร้อน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
8773 830/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก แบบตอบรับ
8772 833/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
8771 826/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
8770 825/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมผ่านระบบกะบวน PLC สำหรับครูผู้มีโครงงานวิจัย ระดับกลาง
8769 825/2561 2018-06-04 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมผ่านระบบกะบวน PLC สำหรับครูผู้มีโครงงานวิจัย ระดับกลาง
8767 814/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งแบบสำรวจผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
8766 793/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
8765 793/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ