• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10009 322/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
10008 319/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาของสถานศึกษา
10007 318/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562
10006 292/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก สรุปการประชุมชี้แจ้งเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
10005 305/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกรมธรรม์หมดอายุโครงการประกันอุบัติเหตูส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10004 303/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
10003 299/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก กำชับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
10002 290/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย(เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10001 307/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม
10000 297/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก มาตรการป้งกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
9999 293/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเเก่ประชาชน
9998 294/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนครสวรรค์
9997 304/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
9996 295/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา(มาฆบูชา)ประจำปี พ.ศ 2562
9995 291/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวั
9994 296/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการ
9993 287/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
9992 288/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เปิดบ้าน น.ก.พ สู้โลกใหม่ในรั่วการศึกษา
9991 308/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9990 265/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษาเพื่อ มอบรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ