• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9568 1920/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
9567 1919/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษ (สผ.5) ประจำปีการศึกษา 2561
9566 1917/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจำหน่ายเสื้อการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2562
9565 1916/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก การกรอกข้อมูลการจับคู่ธุรกิจของผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
9564 1900/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
9563 1915/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9562 1914/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9561 1908/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก นำส่งอนุสนธิคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักส
9560 1910/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงก่อนเทศการปีใหม่ พ.ศ2562
9559 1911/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9558 1911/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9557 1912/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา(สผ.5)ประจำปีงบประมาณ2561
9556 1913/2561 2018-12-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ2562
9555 1892/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการ
9554 1894/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครนศ.อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคทรอนิกส์ จำกัด รุ่นที่ 4
9552 1896/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก เกณฑ์การประเมินเป็น"สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent Model School-DVE" และคู่มือปฏิบัติงานดำเนินงาน
9551 1897/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคเหนือประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560)
9550 1898/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา(สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9546 1905/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก ใบสมัครการเข้าร่วมแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
9545 1906/2561 2018-11-30 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา(สผ.5)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ