• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8106 34/2560 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม
8105 1547/2560 2018-01-05 บันทึกข้อความ การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
8104 3/2561 2018-01-05 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม
8103 21/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
8102 20/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเก็บเงินงวดและภาระหนี้ผูกพัน ประจำดือน มกราคม 2561
8101 19/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
8100 18/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
8099 22/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการ เครื่อง HYDRO PLUS
8098 17/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมจัดหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
8097 18/2561 2018-01-05 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
8096 16/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก การแเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการประจำปี พ.ศ. 2560
8095 15/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
8094 12/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8093 10/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งอาชีวศึกษาภาคเหนือ
8092 9/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศการประกวดและแข่งขันการออกแบบแนวความคิดการพัฒนาระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8091 8/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
8090 7/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการ
8089 6/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลในระบบ e- studentloan ให้เป็นปัจจุบัน
8088 5/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
8087 3/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ