• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9005 1146/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึกาาเพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ป
9004 1142/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net) ปีการศึกษา 2561
9003 1143/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก มอบหนังสือเป็นอภินันทนาการ
9002 1132/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
9001 1131/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก ขอระงับใช่ Token key ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
9000 1130/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน รายงานเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2) รุ่นที่ 1 ภาคเร
8999 1133/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2561
8998 1139/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนะทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมฯ(Fix it center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไต
8997 1134/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการพัฒนางานวิขัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้มีเค้าโครงงานวิจัยระดับกลาง
8996 1135/2561 2018-08-02 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินโครงการขายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีง
8995 766-767 2018-08-02 บันทึกข้อความ เร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติกการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ,ขอความอนุเคราะห์จัดส่งโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
8994 1129/2561 2018-07-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานศุนยืประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 2
8993 1107/2561 2018-07-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเว็บไซต์อาชีวศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน
8992 1121/2561 2018-07-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา
8991 1118/2561 2018-07-24 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการจัดการแสดงผลงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ
8990 1117/2561 2018-07-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
8988 1105/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์แบบสำรวจออนไลน์เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ
8987 1106/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ "Whisper of Ovary" มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ
8986 1109/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งให้ทีมกีฬาฟุตซอล(ชาย)เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
8985 1108/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อจัดทำ ID CARD

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ