• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8499 510/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
8498 502/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลต์สงกรานต์ 2561
8497 498/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบถามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8496 499/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
8495 493/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 1 ประจำปีการงบประมาณ 2561
8494 489/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารไม่ส่งเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ
8493 492/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
8492 488/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
8491 494/2561 2018-03-24 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E TO E
8490 477/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
8489 478/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบสักยภาพของนักเรียน
8488 470/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก อนุญัติตามพระราชบัญัติดโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
8487 469/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเข้าทำการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ
8486 473/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก การรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8485 471/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ
8484 467/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
8483 459/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
8482 468/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8481 465/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8480 460/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รางวัลความภาคภูมิใจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ