• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8764 793/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำดี
8763 812/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561
8762 811/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการโครงการรณรงคืป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2561
8761 818/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8760 816/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
8759 816/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
8758 794/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
8757 796/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี
8756 798/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการจัดทำแบบสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่
8755 815/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
8754 823/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล
8753 822/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เพลงอาชีวะสร้างไทยเจริญ และเพลงเราไม่ทิ้งกัน
8752 821/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ลดค่าเล่าเรียนชั่วโมงคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
8751 819/2561 2018-05-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแผนปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการการสร้างเครือข่ายผู้นำด้ายยาเสพติด
8750 799/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก ขอสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก พิธีถวายผ้ากฐินกระราชทาน
8749 800/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
8748 802/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก ส่งเนาหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
8747 803/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
8746 809/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งธนาณัติทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561
8745 808/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก การประชุมเครื่อข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ