• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9989 276/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชภิเษก
9988 278/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก เสนอความคิดเห็น ขอให้นำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานของ ศธ
9987 279/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีภาคทวิภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา)
9986 280/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562
9985 281/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
9984 282/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสมุดบันทึก Year Plan 2019และหนังสือผลงาน สมศ 2019
9983 284/2562 2019-02-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเท้า ประจำปีการศึกษา 2562
9982 286/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือนธันวาคม 2561
9981 285/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก รายงานการตรวจข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1
9980 283/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเสนอการกำจัดปลวก มดแมลงสาป หนู
9979 283/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเสนอการกำจัดปลวก มดแมลงสาป หนู
9978 267/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งหนี้
9977 266/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
9976 272/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
9975 277/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะอาสา เทศการปีใหม่ ปี2562
9974 275/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
9973 255/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเเจ้งเลขที่คำสั่งที่บันทึกในระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
9972 264/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน
9971 274/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ
9970 257/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือนำแจกใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ