• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9969 259/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562
9968 260/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
9967 261/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
9966 262/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ข้อความที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหน่วย บุคลากร
9965 256/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ
9964 263/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน
9963 251/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฎิรูปประเทศเชิงบรูณาการ
9962 252/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการพิจารณาผูได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2561
9961 253/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลรายงานผลิตผลของสถานศึกษา(สผ.5)ประจำปีการศึกษา 2561
9960 254/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9959 273/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาก่อนเเต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562
9958 268/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562
9957 269/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก การสั่งเสื้อที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20
9956 270/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการคลินิกการศึกษาสัญจร
9955 271/2562 2019-02-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
9954 248/2562 2019-01-31 หนังสือราชการภายนอก ติดตามเรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561
9953 247/2562 2019-01-31 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service)
9952 246/2562 2019-01-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความสูง(R.A.T.C)
9951 244/2562 2019-01-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี และพิธีปิดงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 28 ประจำปี2561
9950 250/2562 2019-01-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ