• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8086 2/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์
8085 1/2561 2018-01-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา
8084 2885/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
8083 2882/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
8082 2883/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทยและแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรคื ประจำปี 2561
8081 2881/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
8080 2880/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ระจำปีงบประมาณ 2561 งวด2
8079 2884/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการจัดฝึกอบรมโครงการณรงค์ป้องกันต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2
8078 2876/2560 2017-12-31 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมมอบนโยบายการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 แลพแผนการปฎิบัติในปีการศึกษา 2560
8077 2877/2560 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
8076 2878/2560 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
8075 2879/2560 2017-12-28 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงามหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมทางวิชาการองคืการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 29
8074 2874/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
8073 2873/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประกาศคณะกรรมการการอำนวยการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ
8072 2872/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมการประชุมติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2561
8071 2871/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
8070 2870/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งจดหมายข่าว
8069 2869/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
8068 2865/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมิอรายงานผลการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระบบรายงานผลกิจกรรมอาชีวะอาสา
8067 2868/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ