• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9544 1862/2561 2018-11-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9543 1866/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562
9542 1861/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก การนำเข้าข้อมูลนร.นศ.ในระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
9541 2855/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก การบังคับใช้พ.ร.บ.เงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
9539 1868/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "วอศ.กาญจนบุรี"
9538 1874/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9537 901/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
9536 900/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
9535 1878/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
9534 1877/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตแนะแนวการศึกษา
9533 1881/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
9532 1880/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก การรับนศ.ม.ราชภัฏพระนคร วิธีการรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
9531 1869/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
9530 1873/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ส่งคู่มือกรบริหารงานบริการสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาพิการ
9529 1871/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบเซิฟเวอร์ DLTV จานรับสัญญาณดาวเทียมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยคมไกลกังวล
9528 1870/2561 2018-11-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
9527 1852/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือรายงานแผนงานโครงการและผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะฝีมือ/สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/และอื่นๆ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9526 1856/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย
9525 1857/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
9524 1858 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ