• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8744 807/2561 2018-05-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภสค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 หลง ลิน เกมส์
8743 786/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
8742 785/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ ระบบเกียร์อัตโนมัติ รุ่น AW30-40LE รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์
8741 778/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร่างชาติ
8740 783/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่เอกสารการวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนาระะบบบัญชีและระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
8739 765/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการส่งเสริมดารเรียนรู้ศาสนพิธีและพิธีกรสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
8738 784/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ส่งนักเรียนขอย้ายมาเรียน
8737 780/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก มาตราการป้องกันการทะเลาะวิวาท มาตราการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ มาตราการป้องกันทายผลฟุตบอลโลก และมารตราการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีก่ารศึกษา
8736 781/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรหัสการรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเรียนอาชีวศึกษา ด้วยระบบออนไลน์
8735 728/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมการรับการประชุม ครม สัญจร
8734 776/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุุคลรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8733 771/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัดตกรรมแห่งวประเทศไทย (นวท) ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)
8732 771/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัดตกรรมแห่งวประเทศไทย (นวท) ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)
8731 775/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
8730 751/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขขอนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8729 768/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
8728 770/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน เมษายน 2561
8727 774/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
8726 773/2561 2018-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
8725 777/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ