• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8984 1111/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
8983 1110/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8981 1087/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก การติดตามผลการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
8980 1090/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ
8979 1113/2561 2018-07-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์การติดตั้งกล่องสัญญาณดาวเทียมมูลนิธิการศึกษาางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
8978 518/2561 2018-07-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
8977 1101/2561 2018-07-19 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี
8976 1103/2561 2018-07-19 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
8975 1102/2561 2018-07-19 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือก ครูดีศรีอาชีวะ ประจำปี พ.ศ. 2561
8974 1100/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สร้างเสริมสร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน
8973 1098/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
8972 1099/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย
8971 1093/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8970 1085/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญยญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8968 1086/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8967 1088/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2561
8965 1068/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8964 1078/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากร
8963 1080/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ผู้ใดสนใจส่งเอกสารได้ที่ห้องสารบรรณ)
8962 1081/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ