• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8961 1084/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก เข้าเชิญเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จลิมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2561
8960 1083/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งรายชื่อลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูก
8959 1082/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมและพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือ
8958 1075/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2561 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการย้าย
8957 1070/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
8956 1072/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8955 1073/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
8954 1077/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
8953 1074/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561
8952 1030/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอหารือสำนักงาน กพ เรื่องการรับรองปริญยาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
8951 1058/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนแห่งอนาคต office 365 for Eduction Thailand
8950 1051/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกสรรหาบุคลที่ทำประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ รางวัลศาสตร์จารย์สังเวียนอินทรวิชัย ประจำปี 2561
8949 1063/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
8948 1065/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การคัดลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8947 1054/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
8946 1041/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อดรงเรียนของน้อง ที่ห่างไกล
8945 1049/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกอาชีวศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8944 1053/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลกภาวะโลกร้อน
8943 1042/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสุตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน (ปพ1)
8942 1047/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขขอนุญาตขนพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ขอจำหน่าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ