• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8066 2867/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารรายการผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลบยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
8065 2866/2560 2017-12-27 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งคู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560
8064 2862/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน
8063 2863/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
8062 2864/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก นำส่งรายงานการประชุม
8061 2852/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
8060 2850/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประกาศคณะกรรมการอำนวยการการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ
8059 2848/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
8058 2844/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอรมหลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น ครั้งที่ 2 วงดที่ 1
8057 2857/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8056 2856/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก โครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมศิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พุทศักราช 2561
8055 2855/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ของขวัญจากอาชีวศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
8054 2853/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายพระราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8053 2860/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ จับไม่ปรับ ให้กลับมาอบรม
8052 2861/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
8051 2859/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศีกษา 2560
8050 1535/2560 2017-12-26 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน
8049 2843/2560 2017-12-25 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
8048 2851/2560 2017-12-25 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลวงบประุมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน
8047 2803/2560 2017-12-25 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ