• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9109 1347/2561 2018-09-03 หนังสือราชการภายนอก การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)
9108 1345/2561 2018-09-03 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9107 1342/2561 2018-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
9106 1338/2561 2018-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
9105 1339/2561 2018-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
9104 1340/2561 2018-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้าในเยาวชน ประจำปี 2561
9103 1317/2561 2018-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
9102 1335/2561 2018-08-30 หนังสือราชการภายนอก ขอทราบข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
9101 1331/2561 2018-08-30 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561)
9100 1328/2561 2018-08-30 หนังสือราชการภายนอก การให้ทุนช่วยเหลือสมชิกที่ต้องออกราชการหรืองานประจำปี 2561
9099 1314/2561 2018-08-29 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งโปรแกรมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 บัวหลวงเกมส์ ปีการศึกษา 2561
9098 1315/2561 2018-08-29 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
9097 1313/2561 2018-08-29 หนังสือราชการภายนอก มอบทุนการศึกษา
9096 1327/2561 2018-08-29 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สถานศึกษารายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 กันยายน 2561 พร้อมยอดหนี้ค้างชำระ
9095 1312/2561 2018-08-25 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชกการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
9094 1298/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9093 1276/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
9092 1277/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
9091 1302/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์
9090 1275/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ