• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9949 240/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก 2019 thai-chinese cultural enhancement camp
9948 237/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม thailand research expo symposium 2019
9947 236/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความกรุณาหักเงินเดือนเพื่อนำส่งชำระหนี้สินเชื่อตามข้อตกลง
9946 234/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
9945 229/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9944 235/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลใบระบบ e-studentloan ให้เป็นปัจจุบัน
9943 137/2562 2019-01-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน
9942 224/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครวุฒิปวส. สายช่าง สายพณิชยการ สายศิลปกรรม สยเกษตรกรรม สายคหกรรมศาสตร์ สายตำแหน่ง
9941 227/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการสถานศึกษาธรรมภิบาลภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
9940 228/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2562
9939 222/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนเงินจัดสรร V-NET ประจำปีการศึกษา 2561
9938 210/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
9937 216/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก มาตราการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจเพึ่งมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
9936 226/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ทุน 2020 Teaching Excellence and Achievement Program TEA ประจำปีการศึกษา 2563
9935 219/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
9934 218/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
9933 225/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2562 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
9932 211/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9931 212/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9930 220/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ2019

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ