• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9523 1887/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
9522 1886/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9521 1885/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
9520 1884/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปี 2561
9518 1883/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ลดค่าสอนรายชั่วโมง
9517 1889/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียกเกณฑ์และกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอิเล็กฯ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมฯ
9516 1888/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
9515 1850/2561 2018-11-27 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปี พ.ศ. 2561-2562 ระดับภาค ภาคเหนือ
9514 1849/2561 2018-11-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลโปรแกรม Big Data system
9513 1848/2561 2018-11-26 หนังสือราชการภายนอก ติดตามการจัดส่งงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
9512 1851/2561 2018-11-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียด เกณฑ์ และกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล้กทรอกนิกส์ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
9511 1847/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับสถาบันศึกษา
9510 1846/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล การจัดการเรียน การสอน สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์
9509 1845/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสั่งซื้อเสื้อคอปกสีฟ้า ตุ๊กตามาสคอตและพวงกุญแจสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ
9508 1844/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก การเสนอรายชื่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
9507 1843/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เนื่องในวันดินโลก
9506 1842/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9504 1841/2561 2018-11-24 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561-2562 ภายใต้งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคเหนือ
9503 1840/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาในระดับภาค ภาคเหนือ
9502 1839/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอให้เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ