• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8437 401/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบระบบสานสนเทศ
8436 402/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเก็บเงินงวดและภาระผูกพันประจำเดือน มีนาคม 2561
8435 404/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการ
8434 398/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Aduit และการส่งคืนเงืนภาคเรียนที่ 2/2560
8433 386/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
8432 383/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก จัดส่งวิดิโอสร้างเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย
8431 383/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก จัดส่งวิดิโอสร้างเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย
8430 390/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทางไกล
8429 395/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
8428 982/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าทีของรัฐ
8427 393/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ
8426 392/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งสมาชิกในค่ายย่อยในงาน Moot ภาคเหนือ คราั้งที่ 8
8425 391/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละสถานศึกษาจัดนิทรรศการการการจัดกิจกรรมลุกเสือภายมนสถานศึกษา
8424 394/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
8423 384/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีพุทธภิเษกทองหล่ออง๕ืพระวิษณุกรรม
8422 380/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา ณ สาธาณรัฐประชาชนจีน
8421 381/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
8420 379/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
8419 378/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ
8418 377/2561 2018-03-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศที่ตั้งศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการ และผุ้ปฏิบัติงานศูนยืประสานงานประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ