• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8941 1045/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขขอนุญาตขนพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ขอจำหน่าย
8940 1039/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8939 1027/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ส่งรา่งกำหนดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาค้หนือ ครั้งที่ 13 หลง หลิน เกมส์
8938 1060/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8937 1059/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ขอให้รายงานผลการยืนยันการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8936 1029/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรหัสเข้าใช้งานระบบ การจ่าย เงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ้ารระบบอิเล้กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online)
8935 1056/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายใน
8934 1028/2561 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมบริหารการจัดชั้นเรียนด้วยระบบ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษา
8933 1064/2561 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
8932 1062/2561 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
8931 1035/2561 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานสถานศึกษาคุณะรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
8930 1014/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงิรค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน 2561
8929 1016/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพร้อมท่าประกอบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (รำวงย้อยยุค) และปรพกวดสปอตวิทยุ STRONG
8928 1026/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งมอบรหัส username และ password สำหรับเรียกรายงานสรุปข้อมูลการใช้สิทธฺิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ KTB Corporate Online
8927 1013/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชั่น Echo VE
8926 1024/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
8925 1033/2561 2018-07-12 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน
8924 994/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุมิการศึกษา
8923 1010/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียดการจัดงาน การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ
8922 1011/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญายืมตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที 13

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ