• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8417 396/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาระห์ยืมรถหกล้อพร้อมพนักงานขับรถ
8416 369/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ส่งเอกสารและรายละเอียดการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสพะอาด ครั้งที่ 8 ค่ายย่อยที่ 1 ภาคเหนือ
8415 348/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัศ
8414 349/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
8413 351/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบทหมู่ 89 รูป
8412 352/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือส่งนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศสาสนาฯ
8411 346/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
8410 356/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนขิงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
8409 365/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
8408 360/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ
8407 350/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรม
8406 358/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
8405 361/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลวิจัย
8404 371/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประยุกต์ใช้ PLC เพื่อประหยัดพลังงาน
8403 370/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา การะทรวงศึกษาธิการ
8402 357/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเตือนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ระดับ ปวช ประจำปีการศึกษา 2560 (6 ภาคเรียน)
8401 354/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำีงบประมาณ 2560 ซ้ำซ้อนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
8400 355/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก การจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ5 ) ประจำปีงบประมาณ 2560
8399 368/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคระห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
8398 366/2561 2018-03-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนกำหนดการรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเหรียณทอง ระดับชาติฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ