• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9908 184/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ CAT
9907 187/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ
9906 191/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
9905 177/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บรหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเษรษฐกิจและสังคม
9904 190/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9903 192/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำสนามกีฬากีฑา การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ประจำปี 2562
9902 182/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
9901 181/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
9900 178/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561
9899 68/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษษ 2561
9898 166/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
9897 167/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
9896 172/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
9895 171/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายอดีตเจ้าอวาสวัดส้มเสี้ยว
9894 173/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561
9893 176/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย รุ่นที่ 9/2562
9892 175/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ปรชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9891 111/2562 2019-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน
9890 154/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
9889 155/2562 2019-01-22 หนังสือราชการภายนอก ทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี (Turkey Scholarships)ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2019

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ