• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8025 2828/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
8024 2830/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักเลขาธิการ
8023 2827/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับเผยแพร่แผนฏิบัตราชการ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8022 2820/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร
8021 2829/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มเรียนรู้(GPA) 5 ภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
8020 2826/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
8019 2831/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา SME ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฏหมายหลักประกันทางธุรกิจ
8018 2819/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
8017 2825/2562 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการฝึกอบรมหลกสูตรวชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
8016 2822/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
8015 2823/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
8014 2817/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก การจัดประกวดแผนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา
8013 2816/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา
8012 2815/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
8011 2813/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
8010 2814/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8009 2812/2560 2017-12-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
8008 2799/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปะจำปีงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกาาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
8007 2806/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการส่งครูไปพัฒนาประบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8006 2805/2560 2017-12-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดฝึกอบรมหลักสุตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ