• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9483 1823/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ประจำปีการศึกษา 2562
9482 1824/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียวเท่า ครั้งที่ 4/2561
9481 1814/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการติดตามการรายงานข้มมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลและข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2
9479 1215/2561 2018-11-21 บันทึกข้อความ รายงานผลการนำส่งบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
9478 877/2561 2018-11-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
9477 876/2561 2018-11-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
9476 1811/2561 2018-11-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กระทง
9475 1810/2561 2018-11-21 หนังสือราชการภายนอก ขอกระทงจัดงานวันลอยกระทง
9474 1805/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าชี้แจงรายละเอียดการฝึกงาน
9473 1803/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้าบริการตรวจสุขภาพในวันประชุมประจำเดือน
9472 1802/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
9471 1801/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก ช่องทางรับข้อร้องเรียน
9470 1806/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ
9469 1804/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก รับมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ
9468 1809/2561 2018-11-20 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
9467 1795/2561 2018-11-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
9466 1797/2561 2018-11-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
9465 1796/2561 2018-11-19 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้ใช้ชื่อสถาบันและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
9464 1798/2561 2018-11-19 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9463 1799/2561 2018-11-19 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาสาขาวิชา/สาขางานให้สอดคล้องกับความต้องการของ 10 กลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ